Sofia Myhrman photography
Om mig / About me
Portfolio
Blandade bilder
CV
Contact Me
Shop
Länkar
Guestbook
Om mig / About me

 


Jag är en fotograf baserad i Stockholm. Mina specialiteter är: action fotografi och porträtt.

Jag gör bröllop, fester, events, porträtt i miljö, pedagogisk skol- och förskole-dokumentation

m.m. Du kan också kontakt mig om du har en idé, ett journalistiskt projekt eller en portfolio

på gång och behöver en fotograf. Kontakta mig för pris! :-) 
I'm a photographer based in Stockholm, Sweden and my specialties are action photography

and portraits. I do weddings, parties, events, environmental portraits, pedagogical school-

and preschool documentation and more. You may also contact me if you have an idea,

a journalistic project or a portfolio in the making and you need a photographer. :-)